Üdvözlet az Andragógia és Művelődéselmélet folyóirat olvasójának!

Most indult fórumunkkal a felnőtt tanulás és közösségi művelődés ősi kulturális hagyományait és több évszázadra visszanyúló hazai előzményeit kívánjuk folytatni tudományegyetemi kereteink között – korunk nyilvánosságának eszközeivel.

Emberek vagyunk, mert egykor tanulni kezdtünk, s folyamatosan tanulunk, mert emberek vagyunk.

Folyóiratunk nyilvánosságot kíván biztosítani a felnőtt tanulási folyamatokat kutató andragógia valamint az annak tágabb kontextusait is figyelemmel kísérő művelődéselmélet és interdiszciplináris területeik tudományos eredményeinek. Helyet kívánunk adni összefoglaló célú, elemző, és újdonságokat képviselő gondolatoknak, elismert kutatók és sokat ígérő tehetségek írásainak. Célunk a kölcsönös gondolat-ébresztés, a személyes tudományos pályafutások elősegítése a nyilvánosság elé lépés lehetőségével, szerzőink és olvasóink, oktatóink és hallgatóink szellemi gazdagodása, a hazai és nemzetközi tudományos horizont bővítése érdekében.

Striker Sándor, PhD
főszerkesztő

 

Greetings to the Readers of the Andragogy and Cultural Theory!

 

In this new forum we intend to follow ancient traditions of learning within adult communities as well as to preserve and enrich the heritage of shared academic knowledge – now, however, facilitated by up to date electronic methods.

We have long been conscious of being human, and to keep on learning is a key component of our species being.

This journal will provide a platform for academic research into issues pertaining to adult learning and also for  investigations of somewhat wider scope, exploring the interdisciplinary social and cultural contexts of learning. We are open to new concepts, to generalist and more specific submissions from senior academics as well as from young scholars. Our aim is to catalyze new thoughts, to initiate scientific debate and to provide creative individuals with an opportunity to contribute to adult education and cultural theory. With the existence of this journal, we hope to widen the horizon of these studies within Hungary and to open up these fields with the active participation of academics and students, authors and readers alike.

Sándor Striker, PhD
Editor in Chief