Andragógia és Művelődéselmélet
II. évfolyam 1. szám 2014

Letöltés / Download

 

 

 

Szerkesztői bevezető
Az Andragógia és Művelődéselmélet folyóirat 2014. évi első száma ismét a kulturális kontextusok, az egyén és a közösség kölcsönösségeinek vizsgálatára fókuszál. Attitűdváltásokat vagy azok szükségességét jelzik e tanulmányok a közösségi művelődés, a felnőtt tanulás vagy éppen önnön kultúránk, épített környezetünk szemléletének horizontjain. Közművelődés vagy közösségi művelődés? Vezérelt vagy kölcsönös tanulás? Identitás-erősítő vagy viszonyító énkép-kialakítás? Fejlesztett vagy tanulás-vezérelt város? ... Tovább »

 

Editor's Introduction
Under scrutiny in the papers of the first issue of the 2014 volume of Andragogy and Cultural Theory are again the cultural contexts, with a special focus on the interrelatedness of the individual and the community. Ongoing or expected changes of attitudes are analysed in the fields of community education, adult learning and local perceptions of the built environment. Public education or community education? ... More »

 

TARTALOM / CONTENTS