Berényi Ildikó

Az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, kutatási területe: A kriminálandragógia alapjai, a büntetés-végrehajtási intézetekben folyó tanulás specialitásai. Az Andragógia tanszéken tanársegéd, rendezvény és konferenciaszervezés, kulturális és művészeti menedzsment, kriminálandragógia tárgyakat tanít.
E-mail: berenyi.ildiko@ppk.elte.hu

PhD student ELTE-PPK, PhD program on pedagogical andragogy. The foundations of criminalandragogy, the learning methods in penitetiary institutions. She a Phd student and a teacher at the Andragogy Department, she teaches these subjects: program organization, cultural and art management and criminalandragogy as well.
E-mail: berenyi.ildiko@ppk.elte.hu