Andragógia és Művelődéselmélet

Andragogy and Cultural Theory

Szerkesztőség / Editorial Board

Főszerkesztő: Striker Sándor, PhD, tanszékvezető egyetemi docens
Andragógia és Muvelodéselmélet Tanszék, ELTE PPK

Arapovics Mária, PhD egyetemi adjunktus, ELTE PPK
Dr. B. Gelencsér Katalin ny. foiskolai docens, ELTE PPK
Szabóné Molnár Anna, PhD, ny. egyetemi docens, ELTE PPK
Prof. dr. Barry Elsey, Adelaide University
Dr. Folke J. Glastra, egyetemi docens, University of Leiden
Prof. dr. Chris M. Hann, igazgató, Max Planck Institute for Social Anthropology
Halle
Prof. dr. Heribert Hinzen, Institute for International Cooperation of the German
Adult Education Association IIZ/DV

Konzulensek / Consultants

Bárdos György (ELTE PPK), Benkei Kovács Balázs, PhD (ELTE PPK), Brachinger Tamás (ELTE PPK), Hegedűs Judit, PhD (ELTE PPK), Henczi Lajos, Fehér Katalin, Feketéné Szakos Éva (ELTE PPK), Jenei György (Corvinus Egyetem), Kereszty Orsolya (ELTE PPK), Maróti Andor, Pethő László, Sebestény István (KSH), Tasos Zembylas (University of Vienna)

Kiadó / Publisher

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. Tel.: (361) 461 4544
E-mail: szerkesztoseg@andragogiaesmuvelodeselmelet.hu
Web: www.andragogiaesmuvelodeselmelet.hu

Felelős kiadó: Oláh Attila

Megjelenik az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány támogatásával

Published with the support of The ELTE Foundation for Lifelong Learning

Honlap / Web

Halász János
Email: halasz.jano@gmail.com

 

ISSN 2064-3985