A kultúra hiányzó egysége

Maróti Andor I. évfolyam 1. szám 2013 Kultúra / Culture

A tanulmány arra keres választ, hogy miért nem él a köztudatban a kultúra egysége. A kérdést indokolja, hogy emiatt nem ismerik fel, a kultúra a társadalmi fejlődés alapja. Csak művelt emberek fejleszthetik a gazdaságot, csak ők tudnak élni a demokratikus jogrendszer lehetőségeivel. Ha a kultúrát csak részterületeiben fogjuk fel, akkor nem is érthető meg szerepe az emberek életében. Még az iskola is tantárgyakra osztva ismerteti a kultúrát, s az általános műveltség helyett a szakmai specializációt részesíti előnyben. Ezért nem fejlődhet ki a tanulókban az összefüggésekben való gondolkodás és az információk egységbe kapcsolására való készség, a kreativitás. Minthogy ez végtelen feladat, az élethosszig tartó tanulás igénye is fejletlen marad.

The Missing Unity of Culture
This study seeks answers for the question, why don’t we have the concept of the unity of culture in public opinion. This question is justified as people don’t recognize, that culture is a base of social development. Only educated people are able to develop economy and they can use the opportunities of democratic rights. According to a quoted literature the unity of human existence has been broken six century ago. Since then the disintegrating reality has been increasing further in consequence of the division of labour. Even schools convey culture fragmented into individual subjects, and instead of a broad horizon education they prefer specialization. This way the pupils can’t develop a contextual thinking, a correlation and integrity of information and a readiness to creativity. As these are endless tasks, therefore they are not prepared to develop the need for lifelong learning either.


Irodalom / Bibliography:
  • Bibó István (1990): Különbség. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 226-227.
  • Kornis Gyula (1928): Kultúrpolitikánk irányelvei. In: Kornis Gy.: Kultúra és politika. Franklin Társulat, Budapest. 1-2 és 10-11.
  • Németh László (1980): Pedagógiai írások. Kritérion Kiadó, Bukarest. 48.