Sad Socialisms - and Even Sadder Postsocialisms?

Chris Hann I. évfolyam 1. szám 2013 Kultúra / Culture

Szomorú szocializmusok – és még szomorúbb poszt-szocializmusok?
Claude Lévi-Strauss legolvasottabb műve a dél-amerikai indián őslakosok közösségeinek elégiája, búcsú egy olyan világtól, ami kihalófélben volt – ha még létezett egyáltalán – a II. Világháború előtti években, amikor a szerző odautazott. Sokak  hasonló melankóliával gondolnak vissza „a létező szocializmus” élményeire, miután annak a kornak a háborúi is véget értek Kelet-Európában. Ennek a rendszernek nemigen voltak hívei – egészen addig, míg véget nem ért, s világossá nem vált, hogy
a kibővült posztszocialista „állampolgári jogok” kétes értékűek, ha a munkához és a társadalmi biztonsághoz való hozzájutást nem biztosítják. A vesztesek között két csoport különösen érzékenyen érintett: a falusiak és a szocializmus értelmisége. A tanulmány egy városi és vidéki Magyarországot vizsgáló szociálantropológus szemszögéből vázolja fel sorsukat az 1970-es évektől a szocializmus bukását követő időkig.

Claude Lévi-Strauss’s most accessible work was an elegy to the ‘natural’ world of indigenous Indian communities of South America, a world that was already on the wane (if not quite disappeared) when he travelled on that continent before the  Second World War. Some citizens evoke a comparable wistful melancholy in looking back on the experience of ‘actually existing socialism’ in Eastern Europe when that war was over. Those regimes were not much loved by anyone - until they ceased to exist and it became clear that the citizens’ enhanced postsocialist ‘rights’ were of dubious value when they had lost their entitlements to work and social security. Two social groups prominent among the losers are the villagers and the socialist intelligentsia. The paper outlines their fortunes under socialism and after its demise from the personal point of view of a social anthropologist familiar with both urban and rural Hungary since the 1970s.


Irodalom / Bibliography:
 • Boyer, Dominic (2011) ‘From algos to autonomos. Nostalgic Eastern Europe as postimperial mania’ in Todorova, Maria and Gille, Zsuzsa (eds.), Post-Communist Nostalgia. Pp. 17-28. New York: Berghahn.
 • Buzalka, Juraj (2007) Nation and Religion: The Politics of Commemoration in South-East Poland, Münster: Lit Verlag.
 • Djilas, Milovan (1957) The New Class: An Analysis of the Communist System, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Franklin, S. H. (1969) The European Peasantry. London: Methuen.
 • Hann, Chris (1980) Tázlár: a village in Hungary, Cambridge: Cambridge University Press (1985) A Village Without Solidarity; Polish peasants in years of crisis, New Haven: Yale University Press. (2002), Postsocialism: ideals, ideologies and practices in Eurasia, London: Routledge.
 • Kalb, Don and Halmai, Gábor (eds.) (2011) Headlines of Nation, Subtexts of Class. Working-ClassPopulism and the Return of the Repressed in Neoliberal Europe. New York: Berghahn.
 • Konrad, György and Szelényi, Iván (1979) The Intellectuals on the Road to Class Power, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Lévi-Strauss, Claude. (1955) Tristes Tropiques, Paris: Plon.
 • Mihailescu, Vintila, Ilia Iliev, and Slobodan Naumović (eds.) (2008) Studying Peoples in the People’s Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe, Münster: Lit Verlag.
 • Striker, Sándor (1987) The Dancehouse Forum J Katus, J Tóth (eds.) Pp 100-131. Budapest-Leiden: OKK-MI
 • Szelényi, Iván (1983) Urban Inequalities under State Socialism. Oxford: Oxford University Press.
 • Todorova, Maria and Gille, Zsuzsa (eds.) (2011). Post-Communist Nostalgia. New York: Berghahn.
 • Wolf, Eric R. 1982 Europe and the People Without History, Berkeley: University of California Press.