A felnőttképzés nemzetközi professzionalizációs folyamatairól

Feketéné Szakos Éva I. évfolyam 1. szám 2013 Felnőttképzés / Adult Education

A felnőttképzés professzionalizációja mind a hazai, mind a nemzetközi diskurzusban jelentős, aktuális témának számít. Érdemes feltárni és megvitatni a téma újabb fejleményeit és megvizsgálni a hazai integráció esélyeit. A felnőttképzésben tevékenykedők nagyon sokféle módon segíthetik a felnőttek tanulását. A tanulást segítő személyek életpályájának alakulását kutatták többek között az Amerikai Egyesült Államokban, és Knox a pályafejlődés folyamatának négy fokozatát különböztette meg: (1) a belépés stádiuma, (2) a kreatív fokozat, (3) a transzformatív fokozat és (4) a transzcendens fokozat. A cikk a modell előnyeit és hátrányait elemzi a hazai adaptáció szempontjából és a szerző javaslatokat tesz a hazai változtatásokra.

International Processes in the Professionalization of Adult Education
Professionalization of adult education has a remarkable actuality both in national and international context. It is worth discussing the new developments of that topic and examining the possibility of their integration into the Hungarian discourse about adult education. Adult educators can help adults learn in very many various ways. The career development of adult learning personnel has been studied among others in the United States. Knox identifies the following 4 stages of career development: (1) Entry, (2) Creative, (3) Transformation and (4) Transcendent. The features of the model will be discussed and criticised for the Hungarian adaptation, and modifications of the model will be proposed.


Irodalom / Bibliography:
 • Grace, A. P., Rocco, T. S. és mtsai (2009): Challenging the professionalisation of adult education: John Ohliger and Contradictions in Modern Practice. Jossey-Bass, San Francisco.
 • Gruber, E. (2009): Auf der Spur… Zur Entwicklung von Theorie, Forschung und Wissenschaft in der österreichischen Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Magazin Erwachsenenbildung.at. 2009. 7/8. 02 2-02 15.
 • Kasworm, C. E. és Hemmingen, L. (2007): Preparing professonals for lifelong learning: Comparative examination of master’s education programs. Higher Education: The International Journal of Higher Education and Educational Planning. 54/3. 449-468.
 • Kasworm, C. E., Rose, A. D. és Ross-Gordon, J. M. (2010, szerk): Handbook of Adult and Continuing Education. SAGA Los Angeles/ London/ New Delhi/ Singapore/ Washington 2010.
 • Knox, A. B. és Fleming J. E. (2010): Professionalisation of the Field of Adult and Continuing Education. In: Kasworm, C. E., Rose, A. D. és Ross-Gordon, J. M. (szerk.) 125-135.
 • Kraft, S. (2006): Aufgaben und Tätigkeiten von Weiterbildner/inne/n – Herausforderungen und Perspektiven einer weiteren Professionalisierung in der Weiterbildung. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung http:/
  www.die-bonn.de/esprid/dokumente
 • Magyar Akkreditációs Bizottság (2004): Kérelem az andragógia alapszak létesítésére. 2004/3/II/3. sz.
  www. mab.hu
 • Merriam, S. B. és Brockett, R. G. (2007): The profession and practice of adult education. Jossey-Bass , San Francisco.
 • Ostrom, C., Martin W. és Zacharakis J. (2008): Autopoesis and the cosmology of postmodern adult education.
  Adult Education Quarterly. 58/4. 299-317.
 • Reischmann, J. (2009): Andragogik? Andragogik! Abschiedsvorlesung.
  http://www.opus-bayern.de/uni-bamberg
 • Research voor Beleid (2008): ALPINE – Adult learning Professions in Europe. A study of the current situation trends and issues http://ec.europa.eu/education/more-information/doc
 • Siebert, H. (2009): Theorien der Erwachsenenbildung. Phasen – Richtungen – Kontroversen. In: Zeuner, C. (2009, szerk.) 1-33.
 • St. Clair, R. (2004): A beautiful friendship? The relationship of research to practice in adult education. Adult
  Education Quarterly. 54/3. 224-241.
 • Szabóné Molnár Anna (2003): Felnőtteket oktató tanárok kommunikatív és interaktív készségei. Doktori (PhD)
  disszertáció. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest
 • Zeuner, C. (2009, szerk.): Enzyclopädie Erziehungswissenschaft. Juventa Verlag Weinheim, München.
  DOI 10.3262/EEO16090002 1-33.