Historic Experiences as Decision-influencing Factors of Strategies Concerning Participation in Adult Education in Hungary

Striker Sándor Ferenc I. évfolyam 1. szám 2013 Felnőttképzés / Adult Education

A történeti tapasztalatok befolyása a felnőttképzési részvételre és döntésekre Magyarországon
A felnőttoktatásban való részvételt – vagy éppenséggel rész-nem-vételt – a közvetlen racionalitás és érdek mellett Kelet-Európában olyan egyéb tényezők is befolyásolják, melyet a köznyelvben a „történelmi tapasztalat” bizonytalan és jórészt körülhatárolatlan kategóriájával írhatunk le. Az utóbbi időszak eredményei szerint Magyarországon az európai átlagnál jóval alacsonyabb a felnőttoktatásban való részvétel, holott a munkaerőpiaci mutatók nem indokolnának ilyen nagy különbséget. Álláspontunk szerint számos, társadalmi mentalitást formáló tényező is hozzájárulhatott

According to EU statistics the proportion of adult population participating in adult education in Hungary is one of the lowest in Europe. This paper points out that certain historic experiences are influential factors in this ‘low’ participation in adult education in Hungary.
The double processes of externalization and internalization in the field of adult learning in a given culture provide explanation for the formation of tacit knowledge as both expressions become a part of this tacit knowledge. The paper proposes that it is not history, but the pattern of certain histories which is the formative factor, so it is not the chronology, but the typology of the formation process, what is to be considered. A shift in focus from “művelődés” – self cultivation – to the introduction of a paternalized formal adult education in Hungary initiated the stigmatization of informal learning and the infantilization of non-formal adult education. The paper proposes that it would be important to improve cross-cultural communications to interpret and accept these features and re-establish them according to their valid content.


Irodalom / Bibliography:
  • Boateng, Sadiq Kwesi (2009): Significant country differences in adult learning, Statistics in focus,
    Population and social conditions, Eurostat, 44
    http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-044/EN/KS-SF-...
  • Kant, Immanuel. (1787): Critique of Pure Reason, trans. N.K. Smith, London, Macmillan, 1929
  • Magyarország Alaptörvénye (2011).
  • Polanyi, Michael (1958): Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. University of Chicago Press
  • Striker, Sándor (2001): Community Cultural Activities and Institutions in Hungary, Szakmatükör, Módszertár füzetek, BMK