Adományozás, önkéntesség és társadalmi felelősségvállalás Magyarországon

Arapovics Mária I. évfolyam 1. szám 2013 Társadalom / Society

A jelen tanulmány az adományozás fogalmát, magyarországi sajátosságai és a lakossági és vállalati adományozás motivációs hátterét mutatja be. A tanulmány rendszerezése szerint pénzadományok körébe sorolható a közvetlen pénzadomány, a vásárlásos adomány, a szervezeteken keresztül történő támogatás, pályázat. A természetbeni adományozás magában foglalja a tárgyi, a szolgáltatás, a véradás, az önkéntes munka és az eszmei, társadalmi tőkére alapozott adományok körét. A tanulmány bemutatja a vállalati társadalmi felelősségvállalás modelljeit és hazai gyakorlatát. A lakossági-civil akciók példája a MikulásGyár Alapítvány évenkénti gyűjtése, a vállalati felelősségvállalás bemutatott példája a vörösiszap katasztrófa idején kialakult segítségnyújtás tevékenységének esetleírása. A tanulmány utal arra, hogy nem szerencsés a túlzott és felülről vezérelt állami felhívás és felügyelet, valamint az adományok és az adomán

The present study introduces the concept of donation focusing on the special characteristics of its individual and corporate motivations and practice in Hungary.
The study offers a system of classification for donations according to their direct or indirect ways and their further characteristics as  e.g. purchase donations, organizational donations and tender donations. Methods include in-kind donations like offering tools and other items, services, blood, volunteer work as well as immaterial donations based on human and social capital. The author introduces the Hungarian models and practices of Corporate Social Responsibility. Individual cases are also analyzed as the annual civilian initiative of the ’SantaFactory’ and the example of CSR in case of the help and support offered during and after the red-sludge catastrophe in the country. The study points out the somewhat unfortunate consequences of the over-centralized top to bottom state control in managing donations, as this excess assistance may ruin local initiatives.


Irodalom / Bibliography:
 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
 • A Tanács 2010/37/EK számú határozata (2009. november 27.) az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évéről (2011) Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.22.
 • Arapovics Mária (2011): A civil-nonprofit szektor és a forrásteremtés sajátosságai. Tananyag. TÁMOP 4.1.2/A/2-10/12010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen"
 • Arapovics Mária (2011): VALUE Magyar Jelentés. Önkéntesség az egyetemeken – Magyarország. Volunteering and Lifelong Learning in Universities in Europe. Liverpool University.
  http://www.valuenetwork.org.uk/html/reports.htm
 • Arapovics Mária: Az emberi erőforrás-fejlesztés szerepe a gazdasági versenyben. In: Henczi Lajos, (2009, szerk.). Felnőttoktató. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.15-22.
 • Bartal Anna Mária – Kmetty Zoltán (2009): A magyar önkéntesek motivációnak vizsgálata és a Magyar Önkéntesmotivációs Kérdőív (MÖMK) sztenderdizálásának eredményei www.volunteermotivation.hu
 • Bartal Anna Mária (2010): Önkéntesek és nem-önkéntesek a 2008. évi Európai Érték Vizsgálat tükrében, avagy Aki önkéntes nagyobb valószínűséggel boldogabb és elégedettebb? www.volunteermotivation.hu
 • Czakó Ágnes – Harsányi László – Kuti Éva – Vajda Ágnes (1995): Lakossági adományok és önkéntes munka. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.
 • Czike Klára – Bartal Anna Mária (2005): Önkéntesek és nonprofit szervezetek – az önkéntes tevékenységet végzők motivációi és szervezeti típusok az önkéntesek foglalkoztatásában. Civitalis Egyesület, Budapest.
 • Czike Klára – Kuti Éva (2006): Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció. Nonprofit Kutatócsoport, Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest.
 • Egyetemes Értékek az Egyetemen kutatási jelentés (2011) kutatásvezető: Arapovics Mária. ELTE Az Élethosszig
 • Tartó Művelődésért Alapítvány.
 • Elméletek az emberi erőforrás fejlődéséről (1966): In: Illés Lajosné (szerk.): Az oktatás gazdaságossága. F.Harbison C. AMyers Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Emberi erőforrások és fejlődés (1968): In: Az oktatás tervezése (1968): Tanulmányok. F. Harbison UNESCO, Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: „Az önkéntes tevékenység: szerepe az európai társadalomban és kihatásai” (2006/C 325/13)
 • Európai Közösségek Bizottsága (2006):A növekedés és munkahely-teremtési partnerség megvalósítása: Európa mint kiválósági központ a vállalatok társadalmi felelőssége terén. Brüsszel, 22.3.2006
 • Glennerster, H. (1999): Az oktatás gazdaságtana: A szerencse forgandó? In: Csaba I. – Tóth I. Gy. (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris, Budapest. 317-335.
 • Grootaer, Christian (2001): Social Capital: The Missig Link? In: Paul Dekker, Eric M. Uslaner, Routledge, (szerk.):Social Capital and Participation in Everyday Life eds., London. 9-29.
 • Harsányi Eszter – Révész Éva (2005): A vállalati adományozás modelljei és gyakorlata. In: Kuti Éva (szerk.): A „jótékonyság” vállalati stratégiája. Vállalati adományozás Magyarországon. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. 13-42.
 • Kármán Erika – Kónya Gizella (2009): Önkéntes menedzsment alapok. Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest.
 • Kiáltvány az Európai Önkéntes Tevékenységről, Európai Önkéntes Központ (Centre Europeen du Volontariat, CEV), 2006.
 • Kuti Éva (2005): A magyarországi vállalatok társadalmi felelősségvállalása. In: Kuti Éva (szerk.): A „jótékonyság” vállalati stratégiája. Vállalati adományozás Magyarországon. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. 43-82.
 • Laki Mihály (2005): Szociális érzékenység és közéleti szerep. Magyar nagyvállalkozók az ezredfordulón. In: Kuti Éva (szerk.): A „jótékonyság” vállalati stratégiája, Vállalati adományozás Magyarországon.
 • Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. 83-102.
 • Nagy Renáta – Sebestény István (2011): A Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2009. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.
 • OECD (2006): Understanding the Social Outcomes of Learning. Measuring the Effects of Education on Health and Civic Engagement, Proceedings of the Copenhagen Symposium, Paris.
 • Pavluska Valéria (2009): A nonprofit szervezetek strukturális-működési jellemzői. In: Arapovics – Brüll (szerk.): Közösségi-civil szervező. Tananyag. I. rész. Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.
 • Pavluska Valéria (2009b): Nonprofit és PR. In: Arapovics – Brüll (szerk.): Nonprofit menedzser tananyag.
 • Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.
 • Putnam, Robert (1993): Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, Princeton.
 • Putnam, Robert D. (2000): Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York. Simon and Schuster.
 • Schultz, Theodore W.(1983): Beruházás az emberi tőkébe. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.
 • TÁRKI (2005): A társadalmi tőke növelésének lehetőségei társadalompolitikai eszközökkel. Kutatási vezető: Tóth István György, TÁRKI, Budapest.
 • Török Marianna (2005): Vállalati adományozás a hazai gyakorlatban In: Kuti Éva (szerk.) A „jótékonyság” vállalati stratégiája. Vállalati adományozás Magyarországon. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. 103-139.