Új kihívások a sport civil szférájában: megfelelnek-e a sportegyesületek a közösségi igényeknek?

Bukta Zsuzsanna I. évfolyam 1. szám 2013 Társadalom / Society

A sportegyesületek az elmúlt századokban a sporttevékenység szervezésén túl általában olyan többletfunkciókat is hordoztak, amelyek az elnyomó rendszerek során az egyén szabad cselekvésének, ha korlátozottan is, de teret adtak. Napjainkban már inkább az egészséges életmód teljes körű terjesztőiként, a közösségi élet színtereként adhatnának pluszt az állampolgárok számára. Létszámukat tekintve a sportegyesületek mindig is a civil szféra jelentős hányadát alkották, Magyarországon jelenleg minden ötödik nonprofit szervezet a sporttevékenységhez kapcsolódik. Jellemzőik alapján öt sportklub-típust határozhatunk meg, ezek leképezik a magyar sport általános viszonyait is. Mivel ez az elsősorban egyesületi réteg jelentős taglétszámmal rendelkezik (az ország lakosságának 8-9%-a), felmerül a kérdés, hogy milyen közösségszervező erővel rendelkeznek, a szigorúan vett sporttevékenységen túl be tudnak-e tölteni egyéb társadalmi funkciókat is. A tanulmány kérdőíves felmérés alapján három területet vizsgált meg a fentiek megállapítására. A sportegyesületek tagsági mutatóit, tevékenységeinek jellemzőit, valamint a klubokban megjelenő önkéntesség sajátosságait. Összességében elmondható, hogy a spotegyesületek jelenleg kevéssé befogadók, tevékenységük túlzottan a versenysportra koncentrál, a lakossági szolgáltató szerep nem elég fejlett még ahhoz, hogy közösségi igényeket elégítsenek ki.

New Challenges in Sports’ NGO Sector: Can Sport Clubs Play Community Roles?
Through the history, sports associations were always more than just grounds for practicing sport; during anti-democratic regimes they were also platforms of free will and opinion-sharing. Nowadays they don’t hold such meanings, there additional tasks should be organizing community activities, spreading ideas of healthy lifestyle. There are five types of sport clubs in Hungary, they represent the whole Hungarian sport. The membership of sport clubs is very significant in the nonprofit sector, every fifth NGO is connected with sports, ca. 8-9% of the Hungarian population is member in a sport club. The question is obvious, whether this high number of sport association is able to organize community activities, if they can play further social roles. This paper examines three main areas, using the results of a questionnaire: the membership features, their activities and the volunteering in these sport clubs. The result of this research is, that Hungarian sport clubs are not yet able to play social roles, they have limited abilities to concentrate on service providing to wide range of the population.


Irodalom / Bibliography:
  • A Központi Statisztikai Hivatal Nonprofit szervezetek Magyarországon című kiadványai és adatbázisai 1998-2011. www.ksh.hu
  • Arapovics Mária (2011): Egyetemes értékek az egyetemen (Szerk) ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány .
  • Dr. Bakonyi Tibor (2007): Állam, civil társadalom, sport. Kossuth Kiadó, Budapest.
  • Bartal Anna Mária-Kmetty Zoltán (2011): A Magyar önkéntesek motivációi – a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján. Civil Szemle 2011/4. 7-30.
  • Bukta Zsuzsanna(2005): A sport civil szférája Magyarországon. Civil Szemle 2005/3. 59-77.
  • Bukta Zsuzsanna (2013): Civil társadalom, közösségépítés, helyi cselekvés a sportban – A sportegyesületek szervezeti jellemzői és a helyi önkormányzatokkal való kapcsolata. Doktori értekezés, kézirat.
  • Czike Klára- Kuti Éva (2006): Lakossági adományok és önkéntes tevékenység. Nonprofit kutatócsoport, Budapest
  • Földes Éva, Kun László, Kutassi László (1989): A magyar testnevelés és sport története. Sport kiadó, Budapest
  • Kun László (1998): Egyetemes testnevelés- és sporttörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Vercseg Ilona (2010): Kötődések és választási lehetőségek? Civil közösségfejlesztő reflexiók a rendszerváltástól napjainkig . Civil Szemle 2010/4. 9-24.