Bericht über die Erfahrungen des DBU Stipendiums: Eine Studie der Umweltbildungspraktiken deutscher Umweltbildungszentren

Kövesdi Emese I. évfolyam 1. szám 2013 Közlemények

Beszámoló a DBU ösztöndíj tapasztalatairól – Tanulmány a német környezeti nevelési intézmények környezeti nevelési módszereiről

A tanulmányban a szerző a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) egyéves kutató-ösztöndíjával német környezeti nevelési szervezeteknél szerzett tapasztalatait elemzi abból a szempontból, hogyan lehetne az ott alkalmazott jó gyakorlatokat a magyar művelődési központok gyakorlatában is bevezetni a környezeti nevelés fejlesztése érdekében. Felhívja a figyelmet arra, hogy többek között a különféle természetvédelmi, környezetvédelmi állami-és civil szervezetekkel való együttműködés, a szponzoráció, a közoktatási intézményeket, óvodákat megcélzó iskolán kívüli programok szervezése, vagy a művelődési házak közvetlen környezetének célszerű kialakítása a művelődési házak számára is lehetőséget kínálnak arra, hogy a környezeti nevelés színtereiként funkcionáljanak. Rámutat, hogy a közművelődés kiterjedt intézményhálózata, amely a legszélesebb társadalmi rétegeket képes elérni, hatékonyan egészítheti ki a környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek hálózatát. Hangsúlyozza azonban azt is, hogy ebben a folyamatban fontos a megfelelő szakmai segítség és inspiráció nyújtása is a művelődési házak számára.

Report on the Experiences of a DBU Scholarship – A Study of the Environmental Education Practices of German Environmental Education Centres

In this study the author analyses the experiences she gained at German environmental education centres during her one-year research scholarship of the German Federal Environmental Foundation (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). The study aims to find ways to adapt the good practices of these institutions to the practices of Hungarian community cultural centres in order to improve environmental education. It says that among others, cooperation with governmental and nongovernmental environmental -and nature protection organisations, sponsorship, organisation of programs for educational institutions and kindergartens, or designing the immediate surroundings of the community cultural centres to the purpose can enable them to function as scenes of environmental education. It points out that the extensive network of community education which can reach the widest layers of the society could effectively complete the network of institutions dealing with environmental education. However, it also stresses the need for professional help and inspiration for the community cultural centres in this regard.


Irodalom / Bibliography:
  • Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (2008. Heft 1.): Biologische Vielfalt: erleben und erforschen, nachhaltig nutzen und wertschätzen, schützen und erhalten
  • Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (2008. Heft 2.): Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unterricht ab der 7. Klasse
  • Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (2006. Heft 1.): Lern-, Erlebnis- und Bewegungsspiele für Kinder im Vorschulalter
  • Az ENSZ Környezet és Fejlődési Világkonferencia dokumentumai (1992): Feladatok a XXI. Századra. Budapest, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium – Föld Napja Alapítvány, 1993
  • ENSZ (1992): Riói Nyilatkozat a Környezetről és Fejlődésről
  • Fésű József György (2000): Közművelődés és környezeti nevelés. In: Felnőttképzés a közművelődésben. Budapest, Magyar Művelődési Intézet
  • Hunyadi Zsuzsa (2004): Találkozások a kultúrával 1. Magyar Művelődési Intézet, 7.
  • IUCN-UNEP-WWF (1991): Földünkért. Az élet fenntartásának stratégiája. Budapest, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
  • Kövesdi Emese (2012): Környezettudatos magatartás a közművelődésben. In: Trendek változások, innovációk a budapesti közművelődésben. Slézia Gabriella (szerk.). Budapest, Budapesti Művelődési Központ (Módszertani füzetek 13. ISSN 1219-0632), 155-189.
  • UNESCO (2002): Fenntarthatóságra nevelés - Riótól Johannesburgig: A tíz éves kötelezettségvállalás tanulságai