Onions, Homesteads and Ingratitude: the life and times of a populist-socialist intellectual

Chris Hann I. évfolyam 1. szám 2013 Szemle / Reviews


Irodalom / Bibliography:
  • Gyuris, György 2010 Erdei Ferenc munkássága. Bibliográfia és eseménytár. Szeged: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár.
  • Hann, C. M. 1980 Tázlár: a village in Hungary. Cambridge: Cambridge University Press.1995 ‘Ferenc Erdei, Antal Vermes and the struggle for balance in rural Hungary’ In David A. Kideckel (ed.), East-Central European Communities: the struggle for balance in turbulent times, Oxford: Westview, pp. 101-15.
  • Swain, Nigel 1985 Collective Farms Which Work? Cambridge: Cambridge University Press. 1992 A presentation of Ferenc Erdei’s Hungarian Peasant Society. Working Paper 2, RuralTransition Series, Centre for Central and Eastern European Studies, University of Liverpool.
  • Varga, Gyula (ed.), 2010 Erdei Ferenc emlékezete. Válogatott írások, tanulmányok és visszaemlékezések. Szeged: Bába. (ed.), 2011 Tudományos emlékülés Erdei Ferenc születésének centenáriumán. Makó: Az Erdei Ferenc Társasága Füzetei 22.
  • Varga, Zsuzsanna 2001 Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956-1967. Budapest: Napvilág.