Az idősek tanulásának egyéni és társadalmi haszna

Boga Bálint I. évfolyam 2. szám 2013 Tanulmányok / Studies

Az idősek témája az elmúlt évben az érdeklődés középpontjába került. 2012 az Aktív Idősödés és a Generációk Közötti Szolidaritás Európai Éve volt. A gerontagógia, geroedukáció, mint tudomány a XX. században jelent meg. A tanulmányban a szerző arra keresi a választ, hogy milyen céljai, hasznai vannak az időskori tanulásnak egyéni és társadalmi szinten. A szerző a következő területeken részletezi az időskori tanulás céljait és nyereségeit: (1) a munkavállalói kompetenciák; (2) az idősödés testi, lelki, szellemi következményei; (3) a környezet változásainak ismerete; (4) az elmaradt tanulás pótlása; (5) mentális tréning, (6) a szabadidő hasznos eltöltése, (7) a tanulás, mint örömforrás; (8) az önfejlesztés és önbecsülés; (9) a társasági kapcsolat, (10) altruista cél, (11) a társadalmi súly és respektus, (12) a spirituális igény és a (13) biológiai rugalmasság. Ezen tényezők által az idős ember életminősége javul és ezáltal a társadalom terhe csökken.

Personal and Social Usefulness of Learning at Old Age
The elderly question has been in the focus of interest in the past year. 2012 was the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. Gerontagogy is the science of the 20th century. In this study the author is searching for the answers, what are the personal and social aims of learning at old age as well as what is the question of its usefulness. The author expounds the aims and benefits of senior learning in the following domains: (1) competence in work, (2) the physical, mental and spiritual consequences of ageing, (3) the changes of circumstances, (4) making up for omitted learning, (5) mental training, (6) spending free time with sensible activities, (7) learning as a source of delight, (8) self-realization and self-esteem, (9) possibility of togetherness, (10) altruistic purposes, (11) political influence and respect, (12) spiritual questions, and finally, (13) biological fitness. Quality of life of elderly people may be improved by all of these assets thus easing the burden on the society as well.