A tanulás, mint az időskori aktivitás fenntartásának lehetősége

Pethő László I. évfolyam 2. szám 2013 Tanulmányok / Studies

A dolgozat az idősek tanulásának lehetőségeit szociológiai nézőpontokból vizsgálja. Vázolja, a várható élettartamok növekedési trendjének lehetséges következményeit. Felveti az aktív és passzív életciklusok arányának módosulását és ebből adódóan a felnőttképzés feladatainak alakulását. Részletesen foglalkozik a tanatagógia problematikájával és külön kitér a demencia kiterjedéséből adódó társadalompolitikai feladatokra. Befejezésül bemutat egy internetes alapon felépített, időskorú tanulásra koncentráló tudásbázist.

Learning as an Opportunity for Remaining Active at Old Age
The paper investigates opportunities of senior learning from the point of view of sociology. It draws up the outlines of the possible consequences of the growing longevity, and indicates the modification of the proportions of the active and passive life cycles, together with the conclusive tasks of adult education. Furthermore, the paper deals with the problems of thanatology as well as with the sociopolitical consequences of the increase of dementia. Finally the paper introduces an internet site dedicated to senior learning.


Irodalom / Bibliography:
  • Kolland, F. (2005): Bildungschancen für ältere Menschen. Ansprüche an ein gelungenes Leben, Münster/ Wien.
  • Kolland, F. & Ahmadi, P. (2010): Bildung und aktives Altern. Bewegung im Ruhestand, Bielefeld Bertelsmann.
  • Szabó, Lajos (2011): Időskori demenciák családi, társadalmi és pszichológiai vonatkozásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.