Időskorúak tanulási lehetősége tréning módszerrel a Márianosztrai Fegyház és Börtönben

Berényi Ildikó I. évfolyam 2. szám 2013 Műhely / Workshop

Jelen tanulmányban empirikus kutatásom eredményeit kívánom bemutatni, melyet a Márianosztrai Fegyház és Börtönben férfi fogvatartottakkal végeztem. A társadalmi integráció javításának elősegítésére, speciális közegben, kísérleti céllal tréninget vezettem önkéntes résztvevők bevonásával. A jelentkezés előzetes meghirdetés alapján történt 16 fő részvételével, 10 alkalommal 60 órában. A tréning során szocioterápiás módszert alkalmaztunk, melynek módszertani kritériumai nem annyira szigorúak, mint a pszichoterápiáé. A szocioterápia, mint elmélet a „kezelt” társadalomba való visszahelyezését, szociális kapcsolatainak rendezését, személyiségfejlesztését is célul tűzi ki, kiemelve a társas háttér és az aktív cselekvés fontosságát. (Boros, Csetneky, 2002). A tréning 5 hétig tartott, heti két alkalommal, két egymást követő napon.

Learning Opportunities for Elderly People by Training Methods in the Márianosztra Penitentiary Institution
Learning for elderly is an extraordinarily current and complex issue which implies a multilateral approach. Elderly people in penitentiary institutions are in a cumulatively disadvantageous situation. Their involvement into a training program is essential for their re-integration into the labor market and their re-socialization into the society which has many positive externalities for the individual, for the society and for the economy.

At this conference I would like to present the results of my empirical research which was taken place at the Marianosztra Penitentiary Institution. As a potential method I led in a training program for volunteers in order to promote their re-integration into society. The application was by a preliminary announcement. At the eventual program 16 people were present for 10 occasions in 60 hours. During the training course we applied sociotherapy. Its methodological criteria are not as strict as those of psychotherapy. The theoretical object of sociotherapy is the readjustment of the prisoners into the so called „treated” society, to settle their social relationships and to develop their personality. Its emphasis is on the importance of the social background and on active participation.

The participants worked in situational plays, in interactive practice in small and big groups. It was part of the training to share their experiences, remarks, personal wisdom, actual feelings and the process of their emotions. The team members’ self-knowledge, communicational and cooperative skills grew by the influence of practices, conversations and sharing remarks which were made during the training. Their self-esteem got strengthened, the positive aspects of their respective lf-concepts came to the fore by the remarks of the team and so by this they will be able to apply all those effective methods what they tried during the training and put them into practice in their every day life to live through their conflicts without violence.

I did a phenomenological life-history interview with 5 team members. The training’s aim was to attain a versatile personality development, an improvement of communicational skills, and grounded social relationships. During the training the inmates’ communicational competency, self-knowledge, life skills, social competency strengthened and improved which help their re-socialization that may contribute to their independent, successful lifestyle, career and future progress.

 


Irodalom / Bibliography:
 • Bagdy Emőke, Telkes József (2002): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 • Boros János, Csetneky László (2002): Börtönpszichológia, Rejtjel Kiadó
 • Buda Béla (1994): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula, Budapest
 • Csóti András bv. vezérőrnagy mb. országos parancsnok (2012): A büntetés-végrehajtási szervezet 2012. évi tevékenységének értékelése, BVOP.
 • O’ Connor, Joseph, Seymour, John (2000): NLP trénereknek, Útmutató és eszköztár vezetők, trénerek és kommunikációs szakemberek számára, Bioenergetic Kft. Piliscsaba
 • Kassai Attila (2008): A szakképzés speciális pedagógiai kérdései börtönkörülmények között, Börtönügyi Szemle, 3. sz.
 • Kraiciné Szokoly Mária (2004): Felnőttképzési módszertár, Új Mandátum Könyvkiadó
 • Liberman, King, DeRisi és McCann (1994): Személyes hatékonyság, Vezérfonal a magabiztos és sikeres viselkedés elsajátításához, Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest
 • Dürrschmidt, Peter, Koblitz, Joachim, Mencke, Marco, Rolofs, Andrea, Rump, Konrad, Schramm, Susanne, Strasmann, Jochen (2008): Trénerek kézikönyve, Z-Press Kiadó
 • Rudas János (2007): Delfi örökösei, önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlatok, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest
 • Rudas János (2011): Javne örökösei, Fejlesztő tréningcsoportok – elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok, Oriold és Társai Kiadó, Budapest
 • Schmidt, Thomas (2009): Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok, Komplett forgatókönyvek tréningvezetőknek, Z-Press Kiadó
 • Vókó György (2001): A magyar büntetés-végrehajtási jog, Dialóg Campus és Kereskedelmi RT. Budapest.