A 45 év feletti, aktív korú felnőttek a munkaerőpiacon és a felnőttképzésben

Farkas Erika I. évfolyam 2. szám 2013 Műhely / Workshop

Elöregedő társadalmunkban sokakat foglalkoztat az a kérdés, hogy mi az örök fiatalság titka. A válasz egyszerű: a mentális és testi egészség megőrzése. A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik, a munkahely megtartásához, a munkaerőpiacra való belépéshez szükséges a kompetenciáink egész életen át tartó fejlesztése. A 45 év felettiek munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek. A képzésben való részvételnek köszönhetően a 45 év felettiek könnyebben bent tudnak maradni a munkaerőpiacon. Az életkor előrehaladtával csökken a felnőttképzésben való részvétel. A tanulmányban a 45 év feletti felnőttek képzésben való részvételének okait, motivációit, igényeit vizsgálom. Arra keresem a választ, hogy mi jellemző ezen korosztály iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben való részvételére. Milyen célokkal és motivációkkal vesz részt a tanulási folyamatban.

Working-age Adults over 45 in the Labour Market and in the Adult Training
In our ageing society, many people are interested in this question, what is the secret of eternal youth. The answer seems to be simple: the conservation of mental and physical activity. The world around us is endlessly changing. Life long development of one’s competences is an integral part of forming and maintaining a career. People above 45 are disadvantaged in the labour market. Thanks to the participation in the training, over 45 people can get easily integrated in the labour market and therefore stay there. The participation in adult learning decreases continuously with age. In the essay I examine the motivations, aims, and reasons of the participations in labour market training over 45 years of age. I am searching for the answers to the following questions: How many people learn above 45? What are the aims and the motivations of people over 45?


Irodalom / Bibliography:
 • Adler Judit; Butt László, Gyenes Edina, Timár Szabolcs (2005). Kutatás az idősödő munkavállalók helyzetével kapcsolatban Magyarországon. IBM Magyarország- GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft., Budapest
 • Arapovics Mária (2006): “Véndiákok” - tanulni időskorban, HUMÁN SALDO pp. 213-214.
 • Bencsik Andrea - Trunkos Ildikó (2012): Életen át tartó tanulás, de tudunk és főleg akarunk-e időskorban tanulni In: Róbert Péter: Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság” Kautz Gyula Emlékkonferencia http://kgk.sze.hu/konferenciakotet2012
 • Csoma Gyula (2000): A 45 évesnél idősebb felnőttek tanulási igényei az alkalmazható andragógiai ismeretek és a KSH adatai tükrében. In: Sz. Molnár Anna: Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest.
 • Domokos T., Obádovics Cs. és mások (2006): A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló, Nemzeti Felnőttképzési Intézet. Echo Survey Szociológiai Kutató Intézet
 • http://www.echosurvey.hu/_user/downloads/kutatasi_beszamolo/t-nfi.pdf
 • Európai Bizottság (2010): Európa 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. Bizottsági Közlemény, Brüsszel
 • KSH (2013a): 2011. évi népszámlálás. Demográfiai adatok http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/ idoszaki/nepsz2011/nepsz_04_2011.pdf (2013. 10.13)
 • KSH (2013b): Gyorstájékoztató, Foglalkoztatottság, 2013 július-szeptember
 • http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog21309.pdf (2013. 10.18)
 • Maróti Andor: Elméleti alapok az idős emberek tanulásáról, In: Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei, Budapest, 2005.
 • OSAP (2013a): A felnőttképzésben való részvétel korcsoportok és nemek szerint 2012-ben https:// statisztika.nive.hu/ (2013. 11.01)
 • OSAP (2013b): A felnőttképzésben résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása 2012-ben https:// statisztika.nive.hu/ (2013. 11.01)
 • OSAP (2013c): A felnőttképzésben résztvevők képzés jellege szerinti megoszlása 2012-ben https:// statisztika.nive.hu/ (2013. 10.26)
 • Thorndike, E. L. (1928): Adult Learning, Macmillan, New York
 • Réthy Endréné (2002): A kognitív és motivációs önszabályozást kialakító oktatás In: Iskolakultúra, 2002/2. szám.
 • Striker Sándor (2005): Időskorúak képzési igényei Európában. In: Sz. Molnár Anna: Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei. Nemzeti Felnőttképzési Intézet,Budapest. pp. 95-121.
 • Szabóné Molnár Anna (2009): Tanulás idős korban, In: Zrinszky László (szerk.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből: A megújuló felnőttképzés. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. pp. 174-183.
 • Sz. Molnár A, Maróti A, Mihály I, Csoma Gy, Striker S, Sz Molnár Anna (szerk.) (2005): Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei, Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet
 • Széman Zsuzsa (2008.): Ki az idős? – Az öregedés különböző szempontjai, Esély 2008/3. pp. 3-15.