Vitalize Rural Regions by Senior Citizens – an EU Learning Partnership Program

Szigeti Tóth János I. évfolyam 2. szám 2013 Közlemények

Időskorúak a vidéki régiók vitalizálásáért – egy EU tanulási partnerség program
A VITALISE projekt célja annak vizsgálata volt, hogy a felnőttképzés eszközeivel – ez esetben idősek oktatásával, kompetenciáik és készségeik fejlesztésével – hogyan lehet elősegíteni a olyan vidéki térségek reaktiválását, ahol ijesztő módon szűkült a szolgáltatások köre az elvándorlás és a negatív demográfiai tendenciák következtében. A VITALISE projekt egyik legfőbb következtetése az volt, hogy az idősek nem tekinthetők pusztán hátrányos és hiányokban szenvedő személyeknek, akiknek technikai-tecnológiai segítség kell hátrányaik leküzdéséhez. Az idős generáció egyre nagyobb százaléka tanult, jól képzett, s technikailag is ért a számítógép használathoz, jelentős részük ugyanolyan jól kiismeri magát a globalizált világ feltételei között, mint a fiatalabb generációk tagjai. Ezen kívül olyan adottságokkal is rendelkeznek, amelyeket nem szabad alábecsülni, hiszen jelentős kapcsolati hálót („társadalmi tőkét”) gyűjtötték össze életük során, mellyel számottevő külső erőforrást és tudást tudnak mozgósítani. E két tényező rendkívül hasznos, sőt másként elérhetetlen lenne az adott térségek fejlesztését célzó önkéntes tevékenységek során.

The question of the project VITALISE was how adult education could contribute in activating elderly people, their capacities and competencies in rural areas so that they themselves can engage in compensating for the menacing loss of services and contribute to maintaining worthwhile living standards in those rural areas with a negative demographic development. One of the most important insights the VITALISE project partners gained during the project is that elderly people cannot and may not be considered as people with ‘deficiencies’ who need instruction and training to deal/cope with the consequences and phenomena of an ever-changing and ever-more rapidly modernizing technical and social environment. Growing part of the current generation of elderly are well educated and meanwhile ‘computer literate’ as well as they are up-to-date regarding the requirements of life-style in a ‘globalised world’ to almost the same extent as the young generation.

Besides, and this is something that cannot be underestimated, the elderly quite often have developed a network of relations (a ‘social capital’) during their working life which still exists after retirement and which can sometimes help to mobilize external resources and know-how. These two factors are extremely useful for voluntary work projects in rural areas, which would otherwise be unachievable.