Rogers könyveit olvasva

Maróti Andor II. évfolyam 1. szám 2014 Felnőttképzés / Adult Education

A  szerző  Carl  Rogers  két  műve,  a Valakivé  válni  és  A  tanulás  szabadsága  tanár- diák viszonyra vonatkozó oktatás-kritikájával indítja írását, mely szerint a tanár „az ismeretek átadója, a rend fenntartója, a teljesítmények értékelője”. Ezzel szemben helyesebb lenne felvetni, hogy vajon nem tanulhat-e egymástól kölcsönösen a tanár és a tanuló. E gondolat alapján állapítja meg a szerző, hogy ez az elmélet voltaképpen a felnőttkorban, a felnőttek tanulási folyamataiban teljesedhetne ki, ahol az oktató facilitátori szerepben még inkább eredményes interperszonális kapcsolatokat építhet ki  a  diákokkal.  A  magyar  Karácsony  Sándor  is  kiemeli,  hogy  szükséges  elismerni a tanuló egyén lelkének autonómiáját, s hogy a tanulás folyamatában szerepet játszanak a társas-lelki viszonyok. A tanulmány következtetése, hogy a Rogers által javasolt non-direktív tanulás, a tudás kreatív adaptálására alapuló öntanulás mint alkotó gondolkodási folyamat lehet a legsikeresebb.

Reading Rogers’ Books
The author of the paper opens the discussion on Carl Rogers’ critic on educational practices by an overview of two of his major publications On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy and Freedom to Learn: A View of What Education Might Become, focusing on the teacher-student relationship. A Rogers is opposing the generally accepted attitude in education by stating that „person cannot teach another person directly” rather „only facilitate another’s learning”. The author takes this proposal as a starting point to investigate the possibility to apply Rogers’ theory in Adult Education, emphasizing that one-way education should be replaced by the learner-centred method where the instructors are ready to learn from the students as well. The Hungarian theoretician Sándor Karácsony also speaks of the „autonomous soul of the individual” which can be influenced only some „socio-spiritual relationship” and in the „non-direct” way described by Rogers. The study concludes that these methods can be especially well applied in adulthood, when the person is ripe for re-assessing his/her own situation and is ready for self-directed learning.
 


Irodalom / Bibliography:
 • Rogers, C. R.: Valakivé válni. A személyiség születése. Edge 2000.Budapest 2004.
 • Rogers, C. R. : Freedom to Learn for the 80’s Charles E. Merrill Publishing Co. Columbus, Ohio, 1983. Magyar fordítása: A tanulás szabadsága a 80-as években, Szeged 1986.
 • Rogers, C. R.: A tanulás szabadsága… 1.o.
 • Idézett mű 4. o.
 • Idézett mű 5 o.
 • Idézett mű 7. o.
 • Idézett mű 63-64 és 67. o.
 • Idézett mű 83. o.
 • Idézett mű 90. o.
 • Idézett mű 133-134. o.
 • Idézett mű 136. o.
 • Idézett mű 203. o.
 • Rogers, C. R.: Valakivé válni…47. o.
 • Idézett mű 49. o.
 • Karácsony S. : Ocsúdó magyarság. Szokásrendszer és pedagógia. Széphalom Könyvműhely. 2002. 24. o.
 • Rogers, C. R.: Valakivé válni. 226. o.
 • Idézett mű 50. o.
 • Idézett mű 50-51. o.
 • Idézett mű 68-69. o.
 • Idézett mű 158. o.
 • Idézett mű 166. o.
 • Idézett mű 221. o.
 • Idézett mű 344-345. o.
 • Idézett mű 373-379. o.
 • Idézett mű 434-435. o.
 • Idézett mű 438-441. o.