Urban Education – Creative tools in the service of Urban Development

Kata Szabó II. évfolyam 1. szám 2014 Műhely / Workshop

Szabó Kata: Városi oktatás – kreatív eszközök városfejlesztéshez
A jelen és jövő városai jelentős területi, társadalmi, gazdasági és kulturális átalakuláson mennek keresztül, mely változások új kihívások elé állítják a városfejlesztést. A kommunikáció, az interakciók és az együttműködés fellendítése a városi közösség tagjai között, valamint a tolerancia és felelősségvállalás előmozdítása olyan fontos tényezők, melyek nélkülözhetetlenek egy jól működő városi organizmus és békés egymás mellett élés esetében.
A jelen tanulmányban egy új koncepció kerül bemutatásra, a ‚városi oktatás’ (Urban Education), amely a közoktatás továbbfejlesztett változataként értelmezhető a városfejlesztés  területén  belül.  Ezen  új  fogalom  keretében  kreatív  szakemberek és eszközök avatkoznak be a város közterületein, hogy tanulási helyzeteket és egy nyitottabb, interaktív társadalmi miliőt idézzenek elő.

The transforming population of urban environments raises several interesting challenges and call for a re-invention of urban development. Boosting communication and interaction amongst the community members, furthermore, increasing tolerance and sense of ownership in the communities are essential features of a productive city and a peaceful co-existence within the urban environment as an organism. This paper offers a new way of thinking about the connection between education and urban development.


Irodalom / Bibliography:
  • Atkinson, R. and Easthope, H. (2009): The consequences of the creative class: the pursuit of creativity strategies in Australia’s cities. International Journal of Urban and Regional Research, 33, 64–79. DOI:10.1111/j.1468-2427.2009.00837
  • Csermely, P. (2005): A rejtett hálózatok ereje. Budapest, Vince Kiadó
  • Eade, J. (1996): Living the global city. Globalization as a local process. London and New York. Routledge
  • Florida, R. (2000): The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York, Basic Books.
  • Huxley, A.(1998): Brave New World. New York, Harper Collins Publishers.
  • Landry, C. (2000): The creative city: a toolkit for urban innovators. London, Comedia.
  • Lowe,  S.  S.  (2000).  Creating  community.  Art  for  community  development.  Journal  of Contemporary Ethnography, 29., 357-386. DOI: 10.1177/089124100129023945
  • Rasanen, M. (2011): Cultural identity and visual multiliteracy. In: L. Charreau, (Ed.). Readings in Visual Culture. pp 1 – 12. Evora
  • Sassen, S. [TedxTalk]. (2011, December 19): TEDxNantes - Saskia Sassen [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=UkZYEHGQtMY Last download: 30 April, 2014
  • United Nations (2012): World urbanization prospects. The 2011 revision. http://esa.un.org/unup/pdf/WUP2011_Highlights.pdf Last download: 30 April, 2014