A folyóiratról

Folyóiratunk célja nyilvánosságot biztosítani az andragógia és művelődéselmélet, valamint interdiszciplináris tudományterületeik új tudományos kutatási eredményeinek, elsőrendűen az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának képzés- és kutatásfejlesztése, szakirodalmi forrásainak bővítése érdekében.

Folyóiratunk szerkesztői az andragógia és művelődéselmélet, valamint előd-képzéseinek jelenlegi és egykori oktatói, munkánkat azonban nemzetközi szerkesztőbizottság is segíti.

Távolabb pillantani és messzebb hatni a jelenkori problémák figyelembe vétele mellett úgy, hogy a kutatásokkal a képzést is fejlesszük – ez folyóiratunk küldetése.

Így e fórumot hallgatóink s fiatal oktatóink figyelmébe is ajánljuk. Örömmel vesszük ugyanakkor, ha a lapunkban megjelenő írások szélesebb tudományos és szakmai érdeklődést keltenek, sőt, ha e tágabb társadalom- és bölcsészettudományi szférákból is megtisztelnek újdonságértékű írásaikkal eljövendő szerzőink. Szándékunk szerint számos, a tudományosság elfogadott követelményeit kiálló tanulmánnyal gazdagítja majd e folyóirat az élethosszig tartó tanulás és a közösségi művelődés szakmai forrásirodalmát, részt vállalva a hazai és nemzetközi tudományos közélet gazdagításában új kutatások eredmények, újdonság értékű gondolatok közrebocsátásával.

A Szerkesztők