Brachinger Tamás

1967-ben született Baján. Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen folytatta. Végzettségét tekintve népművelő és humán erőforrás menedzser.
Művelődésszervezőként kezdett dolgozni, majd 1998 óta a felsőoktatásban tevékenykedik. Először az Eötvös József Főiskolán oktatott. A Társadalomtudományi Intézet vezetője volt 2011 és 2013 között. Tanított az Általános Vállalkozási Főiskolán és a Közművelődési Intézetnél, Kecskeméten. Jelenleg az ELTE PPK Andragógia és Művelődéselméleti Tanszékének munkatársa. Fő kutatási területe a civil szervezetek/civil társadalom és a közhatalom kapcsolatának, esetleges együttműködésének vizsgálata.
E-mail: tamas.brachinger@ppk.elte.hu

was born in Baja, Hungary, in 1967. He graduated at the PTE University, Pécs. He made his degree as cultural organiser and then as human resource manager. He started working as a cultural organiser. Since 1998 he is working in the higher education., firstly, as a lecturer at the Eötvös József College. He got his PhD in Political Sciences in 2009. He was the head of the Institute of Social Sciences between 2011 and 2013. Meanwhile, he taught at the Budapest College of Management and the Public Culture Institute, Kecskemét. At the present he works at the Department of Andragogy and Cultural Theory, Faculty of Education and Psychology of the ELTE University, Budapest. The main subjects of his research are the relations between the civil organisations/civil society and the decision makers, parties, politics and public institutions.
E-mail: tamas.brachinger@ppk.elte.hu