Kata Szabó

1989-ben  született  Budapesten. Az ELTE PPK andragógia művelődésszervező szakirányán végezte alapfokú tanulmányait (2012), majd a finnországi Turkui Egyetem MA hallgatója. Kutatási területe a kollaboratív és szervezeti tanulás  valamint a városi innovációs hubok, mint aktív-produktív tanulási környezet. Tanulmányai alatt aktívan részt vett nemzetközi ifjúsági szervezetek munkájában, döntő részt a fenntartható fejlődés és nem-formális oktatás területén.
E-mail: szabo.kata004@gmail.com
 

Born in Budapest, 1989, she graduated in Adult Education- Cultural Management at the Faculty of Education and Psychology at Eötvös Loránd (ELTE) University Budapest (2012).   Currently she is the student of the University of Turku in Finland, leading her Master’s research on collaborative and organisational learning, with a special focus  on  innovation  hubs  as  active-productive  learning  environments.  Between and throughout her studies she actively engaged in the work international youth projects and organizations, mainly in the field of sustainable development and non-formal education.
E-mail: szabo.kata004@gmail.com