Heribert Hinzen

Heribert Hinzen professzor (1947) a bonni és heidelbergi egyetemeken végezte egyetemi tanulmányait. Doktori címét Tanzánia felnőttoktatásáról írt disszertációjával nyerte el a komparatív tanulmányok területén. 1977-től a Német Népfőiskolai Szövetség (DVV ) központjában, majd a szövetség képviselőjeként Sierra Leonéban és Magyarországon (1996-1999) dolgozott. Két periódusban – 1991-95, majd 1999-2009 között is – ő volt a szövetség központi irodájának vezetője Bonnban, majd ezt követően Laoszban nyitotta meg alapító igazgatóként a DVV Dél- és Délkelet Ázsiai Regionális Irodáját.
Egyidejűleg összehasonlító neveléselmélet szakterületén a Phnom Penh-i Egyetemen a nem-formális oktatás, az élethosszig tartó tanulás, valamint a fiatalok és felnőttek szakképzése tantárgyait oktatja. A PTE, a Iasi és Bukaresti Egyetemek tiszteletbeli professzora, tiszteletbeli doktori címet is elnyert a Pécsi Tudományegyetemen. A korábbiakban a Nemzetközi Felnőttoktatási Tanács (ICAE) és az Európai Felnőttoktatási Egyesület (EAEA) alelnöke. Számos kiadvány és kiadvány-sorozat szerkesztője, beleértve az Adult Education and Development, az International Perspectives of Adult Education, a Bildung und Erziehung lapokat és a jelen folyóiratot.
E-mail: hinzen@dvv-international.la

Prof. (H) Dr. Heribert Hinzen (1947) studied at the Universities of Bonn and Heidelberg, Germany, gaining a doctorate in comparative studies with a thesis on adult education in Tanzania. He has been working with DVV International since 1977 in headquarters and offices in Sierra Leone and Hungary (1996 to 1999). He was Director of the Institute in Bonn twice from 1990 to 1995, and 1999 to 2009, before moving to Lao PDR to open the Regional Office for South- and Southeast Asia. Additionally, he teaches at the Royal University of Phnom Penh comparative studies of education, looking into non-formal education, lifelong learning, skills training for youth and adults. He is Honorary Professor at the Universities of Pecs, Iasi and Bucharest, and was awarded an Honorary Doctorate from the University of Pécs. Earlier he has  been Vice-President of the International Council for Adult Education and the European Association for the Education of Adults. He served in a number of editorial roles, including for Adult Education and Development, International Perspectives of Adult Education, Bildung und Erziehung as well as this journal.
E-mail: hinzen@dvv-international.la