Kiss Endre

(1947) filozófus, az MTA doktora (D.Sc.), egyetemi tanár. A hetvenes években az Osztrák-Magyar Monarchia filozófia- és eszmetörténetének, illetve a magyar filozófia- és eszmetörténet problémáival foglalkozott. Filozófiai tevékenységének középpontjában ezt követően Nietzsche állt. 1982-ben könyvet írt filozófiájának magyarországi recepciójáról, 1993-ban monográfiát Nietzsche filozófiájáról, 2005-ben kiadta e  monográfia kétszeres terjedelműre növelt végleges változatát és egy németnyelvű Nietzsche-tanulmánykötetet. 1989 után e témák mellett a kelet-európai és egyben a globális fejlődés komplex  problematikájával foglalkozott. 1991-ben kutatócsoportot alapított a jelen filozófiai értelmezésének kidolgozására. Számos filozófiai és tudományos monográfia szerzője. Humboldt-ösztöndíjas.
Honlap: www.pointernet.pds.hu/kissendre

Kiss, Endre born in 1947, Senior Professor at the Department of Modern Philosophy of the Humanities Faculty of the Eötvös Loránd University Budapest, Professor at the OR-ZSE the Jewish University in Budapest, Member of the Future Research Commission, since 2011 Member of the Scientific Commission for Statistics and Future Research of the Hungarian Academy of Sciences. University Doctor in 1975, PhD in 1977 and Doctor of Sciences (D.Sc.) in 1997. He habilitated in 2000. Most important fields of research: philosophy of classical German idealism, Friedrich Nietzsche, history of ideas in Central Europe and Hungary, globalization. He was the first Hungarian philosopher to be awarded the Humboldt Fellowship in 1985-86. Founding president of the Internationale Hermann Broch Arbeitskreis.
Website: www.pointernet.pds.hu/kissendre