Maróti Andor

1927-ben született. Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán végezte, emellett tanult a történelem és az újságíró szakokon is. 1961-től 1995-ig oktató volt az ELTE Bölcsészeti Karán a népművelés-szakán, docensként nyugdíjazták. Kandidátusi értekezését a kultúra fogalmának fejlődéséről írta és védte meg 1977-ben. Nyugdíjazása után 2008-ig tanított még az ELTE Tanárképző Főiskoláján, később Pedagógiai és Pszichológia Karán az andragógia-szakon.
E-mail: maroti.andor@freemail.hu

Maróti, Andor was born in 1927. He gained his university degree in Hungarian Language and Literature, attending courses in History and in Journalism as well. He was a lecturer at the Eötvös Loránd University, Budapest in the field of Popular Education between 1961-1995. He took his PhD on the Development of the Concept of Culture in 1977. After his retirement he continued lecturing in the field of Andragogy at the Faculty of Teacher Training College and then at the Faculty of Pedagogy and Psychology until 2008.
E-mail: maroti.andor@freemail.hu