Feketéné Szakos Éva

(1959), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának Neveléstudományi Intézetében az Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék habilitált tudományos főmunkatársa. Az Andragógia alap-és mesterszak oktatója és a mesterszak szakfelelőse. Az ELTÉ-n szerzett okleveles középiskolai tanári végzettséget, valamint 2001-ben PhD és 2013-ban habilitált doktori fokozatot a neveléstudomány (andragógia) területén. 2010-ig a SZIE egyetemi docense és az ELTE óraadója volt. 2007 óta oktat az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában, melynek Andragógia Programját 2013 óta vezeti. Az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottságának tagja. Kutatási területei az andragógia elméletei, a felnőttek tanulása és a felnőttképzés trendjei.
E-mail: szakos.eva@ppk.elte.hu

Feketéné Szakos, Éva is a habilitated senior scientific associate at Eötvös Loránd (ELTE) University, Faculty of Education and Psychology, Institute of Education, at the Department of Adult Education (andragogy) and Cultural Theory. She is a lecturer of Andragogy BA and MA degree programs and the leader of the Andragogy MA degree program at ELTE. She graduated from that university as a secondary school teacher, got her PhD degree in 2001, and her habilitated doctor degree in 2013 in the field of education. She served as an associate professor at Szent Istvan University and as a part-time lecturer at ELTE until 2010. She has been giving lectures at the Doctoral School of Education at ELTE since 2007 and is the leader of the PhD program of Andragogy since 2013. She is a member of the Andragogical Subcommittee of Pedagogical Committee of the Hungarian Academy of Sciences. Her research fields are: theories of andragogy, learning in adulthood and trends of adult education.
Email: szakos.eva@ppk.elte.hu