Kálmán Teréz

(1989) okleveles andragógus (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012.), jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási témája: A katekézis andragógiai aspektusainak vizsgálata.
Korábbi tudományos tevékenységek/eredmények: OTDK különdíj (2009), OTDK III. hely (2011), részvétel az „Egyetemes értékek az egyetemen” c. kutatásban. 2009/2010. Köztársasági ösztöndíjas hallgató.
E-mail: kterez@gmail.com

Kálmán, Teréz born in 1989, Andragogue (Eötvös Loránd University, 2012.), PhD Student in Eötvös Loránd University Doctoral School of Education. Research topic: Andragological aspects of catechesis. Previous academic activities/achievements: National Scientific Students’ Associations Conference Special Award (2009), National Scientific Students’ Associations Conference III. Place (2011), participation in the research „Universal values in the university” research. 2009-2010. Fellowship of the Republic grantee.
E-mail: kterez@gmail.com