Farkas Erika

Okleveles andragógus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolában másodéves PhD hallgató. A Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézetének óraadó oktatója. Munkaerőpiaci-képzések és felnőttképzés szervezés tárgyakat oktat andragógia alapszakon. Kutatási területe a munkaerőpiac és a felnőttképzési rendszer összefüggései a Dél-Alföldi régióban. Szerzője „Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői” című kutatási kötetnek.
E-mail: farkas_erika18@yahoo.com

She is a graduated andragogue, a second-year PhD student at the Faculty of Education and Psychology of the Eötvös Loránd University. She is a part-time lecturer at the Faculty of Teacher Training of the Szeged University. Her subjects are labour market training, organization of Adult Education. Her research area is the relation between labour-market processes and the adult education system in the Southern Great Plain region. Author of ’The Characteristics of Accredited Adult Training Institutions’ research volume.
E-mail: farkas_erika18@yahoo.com